administrator
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Koszt druku publikacji

wynosi 1000 zł netto