administrator

Komitet Redakcyjny

Dorota Witrowa-Rajchert - redaktor naczelna
Mirosław Słowiński - zastępca redaktor naczelnej
Ewa Gondek - sekretarz


Adres Redakcji

Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa

e-mail: zppnr@sggw.pl


redaktor język polski: Agata Kropiwiec
redaktor język angielski: Richard Ashcroft
redaktor statystyczny: Bolesław Borkowski
Redaktorzy tematyczni

Rolnictwo, prof. dr hab. Wiesław Mądry
Leśnictwo, prof. dr hab. Michał Zasada
Nauki o Zwierzętach, prof. dr hab. Iwona Kosieradzka
Ogrodnictwo, prof. dr hab. Marek Gajewski
Nauki o Żywności i Żywieniu, dr hab. Ewa Jakubczyk
Inżynieria Środowiska, prof. dr hab. Jerzy Jeznach
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych